Over questron

Questron is een consultancy organisatie die is opgericht in 1996.

Het bedrijf kenmerkt zich door een sterke onderlinge band en professionaliteit. Onze passie is de inhoud, gecombineerd met het sociale aspect van implementeren. Niet 'managen' (regelen), maar 'man-agen' (rijpen).

Met onze hulp zorgen wij dat compliance een blijvend onderdeel van uw organisatie wordt. Op elk moment compliant: Nu en in de toekomst. Door onze aanpak zorgen wij ervoor dat uw complete controleraamwerk transparant, volledig en juist in uw organisatie is ingebed.

Daarbij nemen wij als uitgangspunt de controller. Want hij of zij is per definitie de persoon die zich bezighoudt met interne controle. Hij of zij is niet alleen maar een veredelde boekhouder, die op de cijfers past. Nee, de controller is juist ook de persoon die zich bezig moet houden met het raamwerk van interne controle. En daarbij moet hij of zij geholpen worden met tools en technieken die op dit moment voorhanden zijn.

Wij helpen organisaties weer tijd te hebben voor hun onderneming. Want uw organisatie, daar gaat het om. U moet kunnen vertrouwen op uw organisatie als het gaat om controle. Daar moet u zich geen zorgen om maken. Daarvan moet u weten dat het goed zit. En wij zorgen ervoor dat het goed zit.

Wij helpen de controller om weer te kijken naar interne controle. Een gebied dat traditioneel zijn of haar domein is. Een gebied dat al sinds jaar en dag ervoor zorgt dat uw organisatie voldoet aan wet en regelgeving. En het is juist de interne controlefunctie, die zorgt dat u compliant bent en blijft

Want door interne controle een onderdeel te laten zijn van de maandrapportage cyclus weet u altijd hoe de organisatie er voor staat als het om compliance gaat. Maandelijks wordt er een assessment uitgevoerd waarbij wordt gekeken of het controleraamwerk binnen de organisatie compleet is en op een juiste manier gehanteerd wordt.

Echter, een belangrijk onderdeel van uw controleraamwerk is de toolset die u in staat stelt operationeel uit te voeren wat qua raamwerk noodzakelijk is. Het is mooi dat de controller zich bekommert om de interne controle, uw organisatie moet ook in staat zijn om de interne controlemaatregelen uit te kunnen voeren. En daarbij is de ouderwetse controle technische functiescheiding het beginpunt. Tegenwoordig heet dit ‘segregation of duties’ en is identity access management het functiegebied van vandaag.

Identity and access management is het gebied dat zich bezighoudt met het automatisch, op basis van toegangsrechten, toekennen van autorisaties binnen systemen. Zo ondersteunt de techniek het proces van controle technische functiescheiding (SOD). En het fijne is, Questron richt zich als uitvloeisel van haar aanpak op alles wat te maken heeft met het proces van toegangsrechten.

Door de juiste tools en technieken wordt de functiescheiding weer doorgevoerd binnen de organisatie. Transparant, kostenbesparend en met een aanpak van deze tijd. Zodat u weer kunt zeggen dat uw organisatie blijvend in control is. Alles onder controle…